• ...
  • 2021 - 2024
  • Vergund
  • RVS Real Estate
  • Park Léon

  • 2 meergezinswoningen met respectievelijk 14 en 11 appartementen met ondergrondse parking

  • 3234m² BVO

  • Korte Massemsesteenweg 44-54, 9230 Wetteren

concept

De projectsite met een oppervlakte van ca 5.385m² vormt een binnengebied aan de Zuidzijde van de stationsbuurt van Wetteren.
Aan de Noord- en Oostzijde wordt de site voornamelijk begrensd door (deels bebouwde) fijnmazige, gesloten tuinstructuren. Aan de Zuid- en West zijde ontbreken deze groene structuren en wordt de site er respectievelijk begrensd door een grootschalig woonproject en retailcomplex dewelke beide bovengrondse parkeervoorzieningen bevatten .
De site vormt logischerwijs een soort van schakel tussen deze heel verschillende omringende structuren.

 

Aan de straatzijde wordt een gebouw “Green Point Avenue” voorzien. Het gebouw voorziet in 14 woonunits en heeft een verspringende kroonlijsthoogte gaande van 3 naar 4 bouwlagen. Op die manier laat dit gebouw zich respectvol inpassen tussen de kleinschalige rechtse ééngezinswoning en de grootschalige linkse meergezinswoning. Dit gebouw heeft een ondergrondse parking met groendak in ‘grasland’ sfeer.

 

In het binnengebied wordt een gebouw “Green Point Park” voorzien. Het gebouw voorziet in 11 woonunits en heeft een verspringende kroonlijsthoogte gaande van 3 naar 2 bouwlagen. Op die manier laat dit gebouw zich respectvol in planten tussen een zachte, fijnmazige tuinstructuur en een grootschalige, harde retail structuur. Dit gebouw heeft geen ondergrondse parking. Rondom wordt het waardevolle groen behouden en in ere hersteld. Het gebouw wordt geplaatst in een ‘bosland’ sfeer.

Projectomschrijving

Een symbiose -tussen de ontwerpprincipes uit het richtinggevend toetskader (voor de kwaliteitsvolle ontwikkeling van binnengebieden in Wetteren) en onze specifieke bevindingen op de site (met ambigue karakter)- kwam tot stand door de inplanting van 2 gebouwen. Het 2-ledige ontwerp voorziet aan de straatkant een parallel gebouw ter behoud van de halfopen celwand en in het binnengebied een ‘urban villa’ die geen voor- of achterkanten genereert en de potenties van het groene binnengebied onderschrijft. Er werd naar gestreefd om beide gebouwen zo ten opzichte van elkaar te positioneren dat ze zich enerzijds harmonieus inpassen in het landschap, anderzijds aansluiten bij de naburige gebouwen en structuren qua volume en bouwhoogte.

 

Het centrale gebouw laat zich qua volume voornamelijk kenmerken door een subtiel spel van openingen (ramen) en uitstulpingen (uitkragende terrassen). Dit gebouw oogt in tegenstelling tot haar dynamische ontwerp toch gebalanceerd door het spelen met een juiste harmonie tussen de hoofdmaterialen (in natuurlijke tinten gebakken kleibaksteen en glas). Deze materialen die onderling identiek gemoduleerd worden vormen een ritme dat zich uitstrekt over de 4 gevelvlakken. Door deze gelijkaardige behandeling krijgt het volume een alzijdig karakter dat nog kracht wordt bijgezet door de verschillende oriëntaties van de woonunits. De verdiepingshoge ramen op het Oosten worden door middel van claustra gesluierd.
Diezelfde principes worden doorgetrokken in de Noord-Oostgevel van het gebouw aan de straatkant (Green Point Avenue).

 

Dit volume heeft echter een andere context en bovenal moet het gebouw ook een andere functie vervullen als unieke schakel (verbinding) tussen de Korte Massemsesteenweg en het binnengebied. Alle woonunits zijn er van het type doorzon, waardoor er een éénvormige voorgevel (van slaapkamers) en een éénvormige achtergevel (van terrassen) ontstaat. Om te voorkomen dat deze éénvormige principes zich zouden vertalen in statische architectuur worden ook hier weer de principes van een harmonieus materiaalgebruik doorgetrokken met een identieke modulatie van de materialen. Door het gebruik van enerzijds lichtgekleurde grijs-witte strengpers gevelsteen en anderzijds accent leggende lichtgrijs gekleurde betondorpels wordt een evenwicht gevonden tussen een hedendaagse architectuur en een niet bruuskerende traditionele/tijdloze architectuur. De dorpels vormen daar bovenop een verbindende schakel tussen voor- zij- en achtergevels (een subtiele knipoog naar haar functie als schakelgebouw enerzijds, anderzijds een tegengewicht voor de verticaliteit van de raamopeningen).

De principes van harmonisch materiaalgebruik in 2 verschillende sferen, enerzijds ‘bosland’, anderzijds ‘grasland’, vertalen zich in 2 heel verschillende gebouwen die toch ook door hun identieke ritmes broer en zus van elkaar kunnen zijn.

 

In het ontwerp werd gestreefd naar enerzijds een individuele kwaliteit van de entiteiten en anderzijds een variant aanbod van de wooneenheden. In dit project werd een mooie mix van 1-, 2-, en 3-slaapkamer – appartementen gerealiseerd. Bij de grotere units werd de mogelijkheid gecreëerd om deze te voorzien van een tuin of een grotere terrasoppervlakte. Eveneens werd uitgegaan van een flexibel ontwerp waarbij de mogelijkheid tot samenvoegen van 2 kleinere units tot 1 grote unit in het basisconcept werd geïntegreerd.

 

Bovenop de geldende stedenbouwkundige verordeningen werd ook gestreefd naar een flexibel ontwerp om in te kunnen spelen op de verschillende behoeftes van bewoners.
Een gevarieerd aanbod wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld dubbele of uitgebreide plaatsen aan te bieden, waardoor er geen overaanbod ontstaat. Daarnaast worden ook aangepaste bergingen voorzien voor buitenmaatse fietsen.
In het project worden elektrische laadpunten voorzien voor zowel fietsen als voor auto’s.
Op het binnengebied wordt geen gemobiliseerd verkeer toegelaten, m.u.v. prioritaire voertuigen, dit om de buurt te vrijwaren van onnodige geluidshinder en om daarnaast de verkeersveiligheid te optimaliseren.
De inrit van de ondergrondse parking word gereserveerd voor dubbel gebruik van auto’s en fietsen. Voor de fietsers zal er, in functie van de verkeersveiligheid, een voorrangsregeling uitgewerkt worden.

 

De tuin krijgt een landschappelijke invulling waarbij zoveel mogelijk ruimte gelaten wordt voor de biodiversiteit en een maximum behoud van de bestaande, waardevolle beplanting. Op het dak van de ondergrondse garages worden ophogingen voorzien om hogere solitairen toe te kunnen laten. Tussen de ophogingen slingert zich gemaaid gras dat het betreden van het dak toelaat. In deze gemaaide zones is er ruimte voor zitgelegenheid en ontmoeting. In de achterliggende centrale zone voorzien we trage wegen in gemaaid gras. Er wordt eveneens een lager gelegen grasland voorzien dat dienst doet als open infiltratieveld.

Meer Projecten

Meergezinswoning

Lousbergskaai

Commercial

Tribeca

Meergezinswoning

Park Léon

Contest

Ecowijk Gantoise

Contest

Melkerij

Meergezinswoning

Willem de beersteeg

Meergezinswoning

Markt Lokeren

Eengezinswoning

Baarle Veer

Meergezinswoning

Central Park

Meergezinswoning

Residentie Charlotte

Eengezinswoning

Maximilian

Meergezinswoning

De Volkshaard Karperstraat

Meergezinswoning

Nieuwe Voorhaven - Kobenhavn

Meergezinswoning

Artevelde garden

Commercial

Post Plaza

Meergezinswoning

Volkshaard Alsberghe & Van Oost

Meergezinswoning

Avian

Meergezinswoning

Rand.9

Commercial

EVS Sint- Michiels

Meergezinswoning

Van Artevelde

Eengezinswoning

Guldendal

Commercial

Jardin Callier

Commercial

Flanders Avenue

Eengezinswoning

Volkshaard Einde Were

Meergezinswoning

Henleykaai

Commercial

Antwerpsesteenweg Oostakker

Meergezinswoning

Wolfput

Eengezinswoning

Reinaertpark

Eengezinswoning

Villa ABW

Eengezinswoning

Villa Gommeren

Commercial

Residentie Plato

Commercial

Groenloo

Meergezinswoning

Drieborrebeek

Commercial

Stationstuinen

Eengezinswoning

Villa Govaerts

Commercial

Reylof

Commercial

Watermolenstraat

Commercial

LTG Building

Eengezinswoning

Villa Knaepen

Eengezinswoning

't Zand

Meergezinswoning

@Fluvium Legia

Commercial

Brielpark

Commercial

Riverside Garden

Meergezinswoning

Het Volk

Meergezinswoning

131 Wing

Eengezinswoning

Ryhovepark

Commercial

De Ark

Commercial

Residentie Espark

Eengezinswoning

Sanctus

Commercial

Aalst Nieuwstraat

Commercial

Dock 5

Meergezinswoning

Nieuwe voorhaven - Øslo

Commercial

Dulle Griet

Commercial

Beukenhof

Meergezinswoning

Residentie James

Residential

Campus Artevelde

Meergezinswoning

Holland Park Diemen-Zuid

Commercial

Site Gouwy

Eengezinswoning

Parkbos

Meergezinswoning

Mondriaan

Commercial

Ibis Hotel

Assistentiewoning

Residentie De Wondel

Commercial

Gambrinus

Eengezinswoning

Residentie De Loy

Commercial

Sint-Baafs

Meergezinswoning

Muretto

Meergezinswoning

Gandhon

Eengezinswoning

Molendreef

Meergezinswoning

Spaans Fort

Eengezinswoning

Zoetwaterlande

Commercial

Hof van Achten

Assistentiewoning

Dunant Gardens

Commercial

Sir Bruno

Eengezinswoning

Villa DWB

Meergezinswoning

Suinpark

Commercial

Dockside Gardens

Meergezinswoning

Take Off Avian

Commercial

Da Vinci

Meergezinswoning

Jean Daskalides

Meergezinswoning

Eagle Park

Commercial

Axxess 51-003

Assistentiewoning

Residentie Beaux - Arts

Assistentiewoning

Goed Arthur

Commercial

Elbeko

Commercial

Take Off Stadsontwerp

Eengezinswoning

Lieve Gardens

Meergezinswoning

Park View 2 en 3

Commercial

Blaisantpark

Meergezinswoning

Park View 4 en 5

Commercial

Kortedagsteeg

Eengezinswoning

Hof van Gent

Meergezinswoning

Latemstraat

...

Let's build together

Heb je een specifiek project dat je wil bespreken? Wil je spontaan solliciteren?

Neem contact op met ons, Katrien helpt je met plezier verder.

get in touch