• ...
  • 2012 - 2014
  • Opgeleverd
  • Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba - so
  • Volkshaard Einde Were

  • Sociale huisvesting

  • Appartementsgebouw 1.299 m²

  • Gent, Einde Were - Henri Dunantlaan

concept

Om aan het grond- en pandendecreet en de vooropgestelde eisen van de Stad Gent te voldoen, moesten voor het groot woonproject ‘Residentie Jean Daskalidès’ enkele sociale wooneenheden worden gebouwd. Het project Daskalidès telt 101 appartementen, de gebouwen er rond bestaan uit een appartementsgebouw van 15 woonentiteiten, een nieuwbouw ééngezinswoning en een renovatie ééngezinswoning. Ze zijn allemaal geplaatst rond een parkzone waar ze elk toegang tot hebben en sluiten zo het hele bouwblok af.

Projectomschrijving

In nauwe samenwerking met de verschillende diensten van de Stad Gent werd besloten de stadsrand op deze plek te herstellen en te dichten. Zo ontstaat een sterke scheiding met het groen van het sport- en recreatiedomein Blaarmeersen.

 

De omwonenden beschikken via een 6 meter brede fietsverbinding op het terrein van de appartementen over een veilige en rustige doorgang tot de Blaarmeersen en het achtergelegen ziekenhuis. Op het gelijkvloers van het appartementsgebouw komen overdekte parkeerplaatsen. Deze kunnen worden bereikt via een deel van de fietsverbinding.

Er werd naar gestreefd om alle wooneenheden een private buitenruimte te bieden en zo de leefkwaliteit te verhogen. Het sociaal woonproject omvat, net zoals het grotere woonproject, een grote diversiteit in types appartementen.

Let's build together

Heb je een specifiek project dat je wil bespreken? Wil je spontaan solliciteren?

Neem contact op met ons, Katrien helpt je met plezier verder.

get in touch