De Stip

Project De Stip wordt een duurzame modelwijk voor de 21ste eeuw met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit vergt een brede aanpak op verschillende fronten waarbij minimale CO2-uitstoot, Cradle to Cradle bouwen, lokaal opgewekte hernieuwbare energie en hergebruik van water, waar mogelijk, aan bod komen. Voor elk aspect wordt de meest duurzame aanpak gezocht, […]

Lees verder…

Porta Agatha

Het project bezet de hele site en bestaat uit een hoogbouw woontoren op de punt van de site met daaraan gekoppeld een middelhoog volume met appartementen ter hoogte van de Keizer Karellaan (blok A) en twee losstaande volumes met appartementen ter hoogte van de Zelliksesteenweg (blok B aansluitend op de moskee aan deze straatzijde en […]

Lees verder…

Site Gouwy

Het perceel is gelegen binnen het BPA Kortrijksesteenweg Oost. Het perceel omvat twee bestemmingszones volgens het BPA: bestemmingszone 2 en bestemmingszone 6. De twee bestemmingszones met hun eigen bepalingen worden in het ontwerp verwerkt en vormen samen het geheel van de site.   Het project gaat uit van 1 bouwblok dat wordt ingeplant in bestemmingszone […]

Lees verder…

Jardin Callier

Het perceel ligt in de dorpskern van Nazareth met alle nodige voorzieningen en diensten op wandelafstand. De site betreft een voormalige bedrijfssite van de fabrikant Callier, waarop het Gemeentelijk RUP Nazareth, alsook de stedenbouwkundige verordening op meergezinswoningen van tel is. De bestaande site wordt voor een groot gedeelte ontpit, de bestaande loodsen en kantoorgebouwen worden […]

Lees verder…

Sint-Pieterspoort

De huidige terreinen aan de Koningin Fabiolalaan zullen in de toekomst een volledige metamorfose ondergaan. Wat nu nog een betrekkelijk steriel stadsdeel is, voornamelijk bebouwd met kantoorcomplexen, moet een levendig stuk Gent worden met een mix van woningen, kantoren en commerciële en publieke voorzieningen. Het meest in het oog springende project op de stadssite bestaat […]

Lees verder…

Groenloo

Groenloo is een verkeersveilige wijk, gelijkgronds autoluw en ingericht volgens de principes van een woonerf, waardoor de mogelijkheid op het openbaar domein ontstaat om elkaar te ontmoeten, te spelen en op een veilige manier te voet of per fiets verplaatsingen te maken. Doorheen het project wordt een netwerk van paden aangelegd, waardoor de doorwaardbaarheid van […]

Lees verder…

Watermolenstraat

Het project omvat: / Nieuwbouw publieke gemeenschapsvoorziening / Nieuwbouw KMO zone met polyvalente ruimte / Nieuwbouw van 8 meergezinswoningen met 116 units / 21 nieuwbouw eengezinswoningen / 16 nieuwbouw schakelwoningen / Een half-ondergrondse parking voor een 150-tal wagens De bestaande industriële gebouwen op de site worden gesloopt. Centraal op de site wordt een nieuwe publieke […]

Lees verder…

Dockside Gardens

De site sluit ruimtelijk aan bij de ontwikkelingen van het ACEC-gebouw aan Dok Noord en de Sassevaartstraat. Deze aansluiting wordt gerealiseerd via een openbare wandel- en fietsas. Deze zachte verbinding is essentieel en wordt zoveel mogelijk groen ingericht. Rechts achteraan is plaats voor een park met picknicktafel, speelinfrastructuur, bloemenweide en zitbanken.   De hoofdbestemming van […]

Lees verder…

BMW Premium Selection

De concessie bestaat uit een gebouw met een showroom van beperkte oppervlakte en een ruimte voor kantoren. Buiten wordt een zone ingericht om wagens op te slaan. Het nieuwe gebouw heeft een extraverte tunnelfunctie en vormt zo een complementair architecturaal antwoord op het bestaande gebouw gelegen op nummer 81. Het laatste wordt gekenmerkt door een […]

Lees verder…

Residentie Beaux – Arts

Het bestaande kantoorgebouw, de vroegere Royal Belge, wordt gesloopt met behoud van de twee ondergrondse verdiepingen: een ondergrondse parkeergarage die plaats biedt voor 42 auto’s en een technisch ondergronds verdiep waar ook de bergingen worden voorzien. Deze vormen de sokkel waarop de nieuwbouw verder wordt gebouwd. De nieuwbouw omvat assistentiewoningen met bijbehorende gemeenschappelijke ruimte, commerciële […]

Lees verder…

BMC

De toonzaal is opgevat als een volledig glazen volume van 7 meter hoog met een dubbele glazen gevel van 6 meter. Boven en onderaan zit er een stalen profiel als beëindiging van het glas.   De opslagplaats is een volledig gesloten betonnen volume waarin achteraan twee poorten zitten en een ontvangstruimte met ramen en ingangsdeur. […]

Lees verder…

LTG Building

In het kader van de bestaande typologieën wordt een volume gesuggereerd die een subtiele nuance maakt van het industriële karakter met eerder een commerciële configuratie/korrel naar de achterliggende wijk die een fijnere agglomeratie representeert. Een ontwerp langs de Kortrijksesteenweg eist een bepaald karakter en verleidingsvermogen. Daarom wordt er niet alleen geopteerd om een coherent geheel […]

Lees verder…

Sint-Baafs

Voor het uitzicht van de gevel was er nauw overleg met de Dienst Monumentenzorg van de Stad Gent. Een gepolierde witte beton met een leien dak biedt een hedendaags antwoord op de historische pleistergevels met een dak van natuurleien. […]

Lees verder…

Uitbreiding BMW Lochristi

De uitbreiding bestond uit 3 deelprojecten om de goede service en werking van de autoconcessie te blijven garanderen.   Deelproject 1: Het gebouw werd enerzijds uitgebreid aan de receptie aan de wagen, waar de 2 receptie-poorten vervangen werden door 4 om zo de wachtrijen (op drukke momenten) te kunnen halveren. Deelproject 2: Een nieuwe loods […]

Lees verder…

Tribeca

Het totale project behelst ca. 35.000 m² ontwikkelbare vloeroppervlakte, waarvan ca. 6600 m² bestemd zijn voor commerciële doeleinden (retail, kleinhandel, kantoren, …) en de overige 28.400m² voor het realiseren van verschillende woontypologieën. Van de 228 wooneenheden worden 181 appartementen, 29 grondgebonden woningen, 12 duplexen en 6 lofts gerealiseerd. Hiervan is 20 % voorbehouden voor sociale […]

Lees verder…

Texaco Nazareth

Het gebouw van het servicestation in de richting van Gent zal door grote, open groene ruimtes worden omringd. Daardoor wordt het optimaal in de omgeving geïntegreerd. Dit accentueert ook de veiligheid en de toegankelijkheid van het gebouw. Lagere grassoorten en beplanting op het terrein en op de luifel van deze zuidelijke site zorgen voor een […]

Lees verder…

Texaco Mannekensvere

De nadruk bij het ontwerp ligt op duurzaamheid en flexibiliteit. Hierbij ging extra aandacht naar de herstelbaarheid van de site. Zo vormt het project een verantwoorde vorm van recycleerbaarheid en tijdelijkheid. Het gebouw wordt evenwijdig met de autosnelweg georganiseerd en ingepland. Zowel bij het ontwerp als bij de materiaalkeuze werd transparantie beoogd. Zo valt de […]

Lees verder…

Texaco Kruibeke

Het dienstengebouw hoort bij een tankstation langs de E17 Kruibeke/Beveren en verwijst toepasselijk naar een olievlek. Het vormt de overgangszone tussen snelheid en traagheid, lawaai en stilte, drukte en rust, rechtlijnigheid en organiek. De dienstenzone vormt een scharnierpunt, die door haar lengte en organisch karakter een perfecte symbiose vormt tussen het landschap en de mechaniek. […]

Lees verder…

Sir Bruno

Het project bestaat uit vier drieslaapkamerappartementen, twaalf tweeslaapkamerappartementen en zes éénslaapkamerappartementen. Het ontwerp creëert een esthetische eenheid door het sluiten van de fragmentering die door afbraak van enkele panden is ontstaan. De site krijgt op die manier een herkenbaar karakter die de omgeving respecteert. De vormen en gevelarchitectuur van de nieuwbouwvolumes zijn een waardevolle referentie […]

Lees verder…

Residentie Plato

De parkeergarage op het gelijkvloers en op de ondergrondse verdieping krijgen een opfrissing. Alle bovenste bouwlagen worden afgebroken en heropgebouwd met een grotere bouwhoogte voor beter wooncomfort. De bestaande aanbouw op de eerste verdieping verdwijnt. Zo ontstaan op dat niveau licht en zicht in het hoofdgebouw. Het dak van het bestaande gelijkvloers wordt ingericht als […]

Lees verder…

Q8 Drongen

De directe omgeving van de twee sites is overstromingsgevoelig. Door variaties in het reliëf op het terrein worden daarom op specifieke plaatsen natuurlijke wadi’s gecreëerd. Deze bufferen het overtollige regenwater op het terrein zelf en ontlasten zo de omgeving. Door de gebouwen niet op het terrein te plaatsen, maar ze in een verhoogde groenzone te […]

Lees verder…

Post Plaza

Dit stadsherwaarderingsproject betekent de upgrade van het monumentale, eclectische posthotel tot ‘Post Plaza’: een commercieel centrum rond een gemeenschappelijke agora onder een sublieme koepel. Post Plaza ligt op hét scharnierpunt van de klassiek-commerciële as van de stad aan de Korenmarkt, Pakhuisstraat en Graslei. Op de verdiepingen worden ruime woongelegenheden en kantoren met unieke uitzichten op […]

Lees verder…

Oude Bareel

Het project krijgt zijn eenheid door een uniforme behandeling van alle gevels. Bepalend voor de architectuur is een grote luifel die de promenade voor het gebouw overkapt. De volumes onder deze luifel zijn uitgerust met schuine wanden die een aanzuigeffect naar de inkompartijen moeten creëren. Het grootschalige karakter van het project wordt gebroken door een […]

Lees verder…

Kortedagsteeg

De voorgevel wordt ontdubbeld door een galerij toe te voegen. De hedendaagse aanpassing contrasteert op die manier subtiel met de historische gevel. De galerij is ook het schakelelement tussen de commerciële ruimtes aan de straatzijde en de inkompartij en woongelegenheden aan de tuinzijde.   Dit scharnierpunt geeft op de verdiepingen uit op een binnenstraat met […]

Lees verder…

Goed Arthur

Stad Antwerpen wil enkele perspectieven behandelen. Het herstellen van het verstoorde bouwblok is hierbij het belangrijkste. Daarnaast streeft stad Antwerpen naar een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief woonaanbod. Het project sluit nauw aan met de bouwhoogte en functie van de bestaande bebouwing in de Boudewijnssteeg en de Solvynsstraat, en sluit hierdoor het onderbroken bouwblok Boudewijnsstraat-Solvynsstraat-Miraeusstraat-Paleisstraat […]

Lees verder…

Gambrinus

Het hoofdgebouw heeft op het gelijkvloers 2 handelsruimtes, die uitgeven op de Vlaanderenstraat. Eén van deze handelsruimtes bestaat uit twee bouwlagen, waarvan de eerste verdieping doorloopt tot aan de Vanderdoncktdoorgang. Boven deze handelsruimte bevinden zich 6 wooneenheden, met leefruimtes georiënteerd op de Vlaanderenstraat en slaapvertrekken op de binnenkoer gericht. Voor het hoofdgebouw werd de bestaande […]

Lees verder…

Fun, BNP Paribas Fortis en JBC

De speelgoedwinkel Fun had door zijn inplanting aan de oprijlaan van het bedrijventerrein te kampen met een minder gunstige ontsluiting. In een eerste fase wordt een uitbreiding gebouwd ter vervanging van het af te breken gedeelte aan de voorzijde van de site. In een tweede fase wordt de winkel uitgebreid met een nieuwe inkom.   […]

Lees verder…

Flanders Avenue

De appartementen op de eerste verdieping krijgen door het vrijmaken van de centrale zone een mooie groene binnentuin die verdeeld wordt tussen de verschillende appartementen. De bovenste appartementen in de Vlaanderenstraat krijgen privé-tuinen op het dak met een fantastisch zicht op de Gentse binnenstad. De binnengevels worden in witte bepleistering afgewerkt om hun rustgevende eigenschap […]

Lees verder…

Dunant Gardens

Maar door een gebrek aan plaats en technische beperkingen van het gebouw verhuisde de garage naar een meer geschikte locatie. Zo drong herbestemming van de oude site zich op. Deze nieuwe functies liggen al een tijdje vast in het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2007, waarin voor die locatie wordt gestreefd naar een voldoende groot, gevarieerd […]

Lees verder…

Dulle Griet

In samenwerking met de dienst Monumentenzorg werden de waardevolle panden en structuren geïnventariseerd. Deze worden diepgaand gerenoveerd en gerestaureerd. De sanering van de aanbouw woekering brengt opnieuw licht, lucht en structuur binnen het stadsblok. De openingen die zo ontstaan tussen de historische panden worden ingevuld met hedendaagse architectuur tot een harmonieus geheel.   Op het […]

Lees verder…

Dock 5

Dock 5 bevat 20 ruime doorzonappartementen, een penthouse en commerciële ruimtes op het gelijkvloers. Onder de meergezinswoning bevindt zich een ondergrondse parking van twee bouwlagen. Deze parking vormt samen met deze van de andere gebouwen één grote ondergrondse parking en situeert zich onder het groene binnengebied. In de voorgevel wordt de geleding van de appartementen […]

Lees verder…

Ghelamco Arena

Er zijn 20.000 zitplaatsen voorzien in het bijzonder compacte stadion. De tribune loopt rondom volledig door, net zoals de glazen gevel over de drie verdiepingen. De luifel volgt de tribune maar is gebogen over de langste zijde. De VIP-ingang links leidt naar de clublokalen, -kantoren en -faciliteiten. Achteraan is een aparte ingang voor de bezoekende […]

Lees verder…

Brielpark

Het inrichtingsplan is gebaseerd op deze bestaande context en is eveneens een landschapsplan waarbij wordt voldaan aan de bepalingen van parktuinen. Bij het ontwikkelen van het architecturaal concept van de bouwvolumes is er rekening gehouden met een optimale sfeerbeleving waarin het groene karakter van de site geaccentueerd wordt.   De inplanting van de meergezinswoning en […]

Lees verder…

BMW Verstraeten

De showroom, met haar lengte van 80 m en breedte van 18 m, fungeert in de langse richting, de richting van de snelheid en mobiliteit als extraverte tunnel. De voorgevel is introvert met diverse ‘etalageboxen’ als accent zodoende dat per box een wagen op zichzelf kan getoond worden. De boxen, welke zich op diverse niveaus […]

Lees verder…

Blaisantpark

Dit nieuwbouwproject biedt plaats aan 68 appartementen met ondergrondse parking en 46 studentenwoningen. De gelijkvloerse verdieping is bestemd voor handelsruimtes. De site vormt de overgang tussen de middelhoogbouw rond het Rabotpark en de laagbouw van de wijk Blaisantvest. Daarom is geopteerd om van 6 naar 3 niveaus te bouwen in de richting van de woonwijk. […]

Lees verder…

Baltic motors

De buitenkant is opgebouwd uit een antracietgrijze beplating met een transparante voorgevel. Voor de binnenkant van de showroom werd gekozen voor een “ice”-concept waarbij vooral het wit primeert. De wagens en de levensgrote “photowall” vormen het decor voor deze langwerpige ruimte. Het geheel werd in 5 maanden tijd gerealiseerd. […]

Lees verder…

Brico Plan It

Het dak is licht hellend en volledig als groendak uitgevoerd. Ter hoogte van de oversteekplaats tussen het stadion en de Brico Plan-it is een luifel voorzien. Dit laagste punt van het dak vormt het scharnierpunt tussen beide sites en wordt een stedelijke ontmoetingsplek. Aan de oostzijde, boven de nutsfuncties en de administratieve ruimtes, bereikt het […]

Lees verder…

Baltisse

De renovatie optimaliseert de winkelervaring, en herdenkt de inrichting en de circulatiekernen van het volledige pand. De Kruidvat drogist op de gelijkvloerse verdieping wordt voorzien van volledige beglazing. Galeria Inno neemt de resterende oppervlakte in over in totaal vier niveaus en krijgt over twee bouwlagen heen een beglazing van zeven meter. Die levert natuurlijk licht […]

Lees verder…

B-Park Blauwe Toren

Het gebouw fungeert als poortgebouw naar de stad. De groene parking zorgt voor een subtiele verweving van het groen van de parkbegraafplaats en de bedrijvigheid van de KMO-zone. Het gebouw huisvest een Carrefour en andere retailvestigingen onder één dak. De verschillende units bedragen minimum 1000 m² en zijn met elkaar verbonden door een luifel waaronder […]

Lees verder…

Aalst Nieuwstraat

Het bestaande ING-gebouw aan de kant van de Nieuwstraat wordt volledig afgebroken tot op niveau -1. Zo wordt plaats gemaakt voor een nieuwe winkelruimte van 2500 m² op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Op het dak zijn zes wooneenheden voorzien die volgens de lengte-as georiënteerd zijn. Ze bieden zo een prachtig zicht op het […]

Lees verder…