take off kantoren

Gent

Concept

Take Off is een grootschalig projectontwikkelingsgebied, gelokaliseerd ten zuidwesten van Gent tussen de R4 en de E40, dat tot doel heeft de economische positie van de stad te versterken in een regionale, nationale en internationale context. De site die vandaag gedomineerd wordt door Flanders Expo, zal getransformeerd worden tot een nieuw, bruisend en groen deel van de stad, en dit door een mix van kantoren, kantoorachtigen, retail, leisure en residentiŽle gebouwen, naast de huidige beursactiviteiten van Flanders Expo.

Met TAKE OFF staat ECPD in voor de ontwikkeling van de zones die het gebied langs westelijke zijde begrenzen. Het betreft de zones 01, 05w, 07, 12w, 13 en 17 (voor een totaal van 113.350m≤ bruto vloeroppervlakte). De noordwestelijk gesitueerde zones 01, 05w en 07 maken deel uit van fase 1 van de ontwikkeling; hiervoor werd een visie gecreŽerd die het opgegeven programma van kantoorachtigen, wonen en kortverblijfwonen samenbrengt in een functioneel, ecologisch en architecturaal geheel.

De velden 01 en 07 vormen een overgang tussen de hoge densiteit van de kern van het ontwikkelingsgebied en de lagere densiteit van de gebieden buiten de grenzen van de ontwikkeling. De gebouwen zijn ruim ingeplant langs een denkbeeldige organische as die als het ware meevloeit met de curves van de ringwegen. De beweging wordt doorsneden door de ontwikkeling op veld 05w, een sterke en strakke stedelijke strip die als uitschieter van de hoog-dense kernontwikkeling fungeert. Brede open ruimtes/zichtassen tussen de bouwvolumes zorgen voor een visuele transparantie van de strip. Rode draad doorheen de ontwikkeling is een brede groenas die langsheen veld 07 en dwars door veld 05w loopt, en uiteindelijk uitwaaiert in het waardevolle groengebied in veld 01.

De ontwikkelingsvelden worden ontsloten via een interne ringweg die de volledige site van Take Off aandoet en die rechtstreeks aansluit op de R4 en E40. Wandel- en fietspaden langsheen groenassen connecteren de verschillende ontwikkelingen en vormen een schakel binnen een breder netwerk van infrastructuur voor de zwakke weggebruiker en openbaar vervoer.

Parkings en fietsenstallingen worden zowel boven- als ondergronds voorzien, en steeds in de nabijheid van de diverse gebouwen. De noodzakelijke infrastructuur wordt architecturaal en ecologisch geÔntegreerd in het geheel. De waterhuishouding van de velden wordt in stand gehouden door buffering op eigen terrein; de gebouwen zelf worden zo energie-efficiŽnt mogelijk ontworpen.

Het architecturale concept bundelt vorm en functionaliteit. Organische en rechte lijnen vormen een samenhangend geheel. Elk gebouw staat op zichzelf, maar is ook een belangrijk deel van het totaalbeeld. Kernprincipe is Ďvariaties op hetzelfde themaí, waardoor elk gebouw een eigen identiteit krijgt binnen het samenhangend geheel. Materialisatie is gericht op duurzaamheid en kwaliteit.

Informatie

opdrachtgever ECPD
ligging Flanders Expo - Pťgoudiaan - Poortakkerstraat
functie staduitbreidingsproject met kantoorgebouwen, meergezinswoningen en gebouwen voor kortverblijfwonen
oppervlakte Oppervlakte: kantoren : 35.900m≤ (fase1 12.500m≤, fase2 23.400m≤), kantoorachtigen : 57.450m≤ (fase1 35.750m≤, fase2 21.700m≤), meergezinswoningen : 5.000 m≤ (fase1), kortverblijfwonen : 15.000 m≤ (fase1 12.500m≤, fase2 2.500m≤)
bouwvergunning 2011
realisatie 2012-2015