Take Off Stadsontwerp

Gent

Concept

The Loop is een grootschalig ontwikkelingsproject gelokaliseerd ten zuidwesten van Gent tussen de R4 en de E40, rondom de beurshallen van Flanders Expo. Dit masterplan zal het gebied transformeren in een nieuw, bruisend en groen deel van de stad, door een mix van kantoren, kantoorachtigen, retail, leisure en residentiële gebouwen, naast de beursactiviteiten van Flanders Expo.

Met TAKE OFF staat ECPD in voor de ontwikkeling van een groot gedeelte van de westelijke helft van het gebied: een strip van 1,2 km lang. In de eerste fase worden de velden 01, 05w, 07 en (een gedeelte van) 12w ontwikkeld. In de tweede fase volgen de velden 13 en 17.

Per veld gelden er specifieke voorschriften voor het te realiseren programma; aantal bouwlagen, parkeergelegenheden en groenvoorzieningen. Deze zijn afgeleid van het masterplan dat voor de volledige site is ontwikkeld. De fysieke situering van het veld binnen het geheel speelt hier ook een belangrijke rol in.

Binnen elk veld worden de gebouwen als deel van het geheel ontworpen, waarbij de eigen identiteit afgestemd wordt op de samenhang van het geheel. Het architecturale concept bundelt vorm en functionaliteit.

Wandel- en fietspaden langsheen groenassen connecteren de verschillende ontwikkelingen, en vormen een schakel binnen een breder netwerk van infrastructuur voor de zwakke weggebruiker en openbaar vervoer.

Het merendeel van de parkeerplaatsen zal ondergebracht worden in een centraal parkeermanagement, dit moet zorgen voor een optimalisatie van het parkeergebeuren en moet het ruimtegebruik ten goede komen. Parkings worden zowel bovengronds, halfondergronds als volledig ondergronds voorzien.

Op heden reeds gerealiseerd / in uitvoering:
  • Veld 01: Druppelgebouwen / Avian
  • Veld 07: Baltisse / EY / Goldwing / Brantsandpatents

Informatie

opdrachtgever Mentres
ligging Flanders Expo – Pégoudlaan – Poortakkerstraat te Gent
functie Staduitbreidingsproject met kantoorgebouwen, meergezinswoningen en gebouwen voor kortverblijfwonen.
oppervlakte Fase 1
Kantoorachtigen: 35.750 m²
Kantoren: 12.500 m²
Meergezinswoningen: 5.000 m²
Shortstay: 12.500 m²
Fase 2
Kantoorachtigen: 24.500 m²
Kantoren: 32.500 m²
Shortstay: 2.500 m²
bouwvergunning Vanaf Juni 2011
realisatie 2020
Close
Loading
0 resultaten gevonden