Concept

EY is een Gebouw voor een kantoorachtige op veld 07 van TAKE OFF, dat zich inschakelt in de rij van reeds gerealiseerde en nog te realiseren gebouwen binnen dit veld.

Het gebouw heeft vier bovengrondse bouwlagen en een halfondergronds technisch niveau met parkeerruimte. De footprint bedraagt 1.487 m², voor een totale bovengrondse bvo van 5.263 m². De halfopen parkeerruimte biedt plaats aan 42 auto’s en 52 fietsen.

Het gebouw biedt ruimte aan 2 afzonderlijke gebruikers, die beide van een aantal gemeenschappelijke functies kunnen gebruik maken. Dit vertaalt zich in de vorm van het gebouw: twee volumes van vier bouwlagen, in het verlengde van mekaar, met centraal gelegen een tussenvolume van twee bouwlagen als verbinding tussen beide.

De gemeenschappelijke functies betreffen een onthaal, een bedrijfsrestaurant en een business center. Het onthaal is toegankelijk van beide zijden van het gebouw.

De kantoorruimtes hebben een open plan, dankzij de vloerplaten die van gevel naar gevel dragen zonder centrale kolommen en balken. Dit resulteert in een grote flexibiliteit van de binnenruimte.

Het gebouw kent een eenvoudige maar strakke en mooi gedetailleerde architectuur, met glas en staal als dominerende materialen in de gevel. De gevel is volledig beglaasd, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van transparante en niet-transparante vlakken, en dit volgens een vaste modulatie. Elke bouwlaag wordt langs de buitenzijde geaccentueerd door een elegante horizontale stalen luifel, die de uitgesproken lengte van het gebouw benadrukt, en die tevens een brandtechnische functie vervult. Hierdoor kan de hoogte van de glazen gevelvlakken gemaximaliseerd worden en kan het licht zo diep mogelijk binnenvallen.

De technische installaties worden grotendeels voorzien op het halfondergrondse technisch niveau. Enkele installaties worden op het dak voorzien binnen een afgerasterde zone.

Informatie

opdrachtgever Mentres
ligging Pauline Van Pottelsberghelaan 20, 9051 Gent (The Loop veld 07, lot 2 tem 6)
functie Gebouw voor een kantoorachtige op veld 07 van TAKE OFF met parkeerruimte
oppervlakte 5.263 m²
bouwvergunning Juni 2016
realisatie 2018
Close
Loading
0 resultaten gevonden